Korozivní testy

Nabízíme různé testy antikorozní ochrany a VCI materiálů. Ve speciální testovací komoře můžeme simulovat zhoršené klimatické podmínky a provést libovolný počet cyklů.

Celkový průběh a výsledky testů jsou hodnoceny podle rozšířených a uznávaných standardů.

Věnujeme se také poradenství v oblasti antikorozní ochrany a pomůžeme vám dosáhnout lepších výsledků.